Ornitologia

L'ornitologia és observar, fruir i relaxar-se, però també és comprendre el que passa al nostre voltant tot mirant als ocells que ens acompanyen.

Per ajudar-vos, estic muntant aquesta senzilla i pràctica guia sobre la identificació de les espècies aus que es poden veure a les nostres terres. Centrada, sobretot, ens aquelles espècies semblants i en els aspectes que poden provocar dificultat d'identificació per a les persones amb poca experiència.

Aquesta guia anirà per grups i famílies, i intentaré ser el màxim d'instructiu i facilitador possible (espero aconseguir-ho...!).

La majoria de les il·lustracions han estat extretes del Fòrum aus del GOB i de companys i amics que m'han cedit la possibilitat d'emprar-les. Les he treballades de manera particular i pacient amb un programa de tractament d'imatges. Els sons  i els cants de les aus estan baixats de xeno-canto, un web on hi ha els sons, els cants i els crits de la majoria de les aus del món.

Per saber més sobre aquesta afició (que fàcilment acaba en passió) us recomano contactar amb el Grup Balear d'Ornitologia i Defensa de la Natura (GOB). Cada any es publica l’Anuari Ornitològic de les Balears  on hi ha les darreres novetats de les Balears. Podeu consultar l’estatus de totes les espècies aquí.

Sento que ho he de fer. No puc deixar d'anomenar a les persones que, sense saber-ho, m'iniciaren en aquesta història. Sense elles aquesta realitat no seria així. Gràcies, Miquel Tur, Margalina Porcel, Marosa Cons, Andreu Adrover Tirado, Maria Pou i, molt especialment, Àngela Antich.