Endemismes botànics

La mediterrània és un dels punts calents de biodiversitat al món. Solament a les terres que bordegen la costa s’hi ha determinat unes 25.000 espècies vegetals, més de la meitat de les quals (més de 13.000) són endemismes: plantes originàries d’una zona molt concreta i que tenen una petita distribució geogràfica.

En general, els endemismes són complicats: no és fàcil decidir quan acaba una espècie i en comença una altra, essent un tema de contínua controvèrsia. Precisament per això és un món mol atractiu pels curiosos d’esperit científic que cerquen i frueixen de la investigació activa, de nova informació i nous descobriments.

En aquest PDF  Els endemismes vegetals de les Balears  trobareu un petit treball introductori a la flora endèmica de les Illes Balears (Gimnèssies i Pitiüses) on, de manera molt breu, s’expliquen els aspectes més interessants d’aquests elements (què són, quants n’hi ha, com i quan aparegueren, quines foren les causes…). També es mostren algunes debilitats i fortaleses que, al meu parer, afecten a aquest grup tan interessant.

 

Dibuix: Hipericum balearicum